Η σταδιακή κατάργηση του αναλογικού σήματος για τα κανάλια Εθνικής εμβέλειας, διαμορφώνει νέα δεδομένα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να έχουν οι τηλεοράσεις, έτσι ώστε να υποστηρίζουν τη λήψη και τη προβολή του νέου ψηφιακού σήματος.
 
Εύλογα οι κάτοχοι τηλεοράσεων παλαιότερης τεχνολογίας, αναζητώντας το τρόπο με τον οποίο θα αποφύγουν την απόσυρση της συσκευής τους, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αγορά ψηφιακού δέκτη αποτελεί μονόδρομο στη νέα ψηφιακή εποχή. Όμως πόσο καλά γνωρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών;Μία σίγουρη επιλογή είναι ένας ψηφιακός δέκτης HD αφού σιγά σιγά όλα τα κανάλια θα είναι υψηλής ανάλυσης HD.
 
Αναγκαιότητα αγοράς ψηφιακού δέκτη
Προτού προβούμε σε αγορά ψηφιακού δέκτη επιβάλλεται να βεβαιωθούμε για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης αγοράς. Ο ψηφιακός δέκτης είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση των καναλιών Εθνικής εμβέλειας μέσω κεραίας, εφόσον η τηλεόραση δεν έχει επίγειο ψηφιακό δέκτη (DVB - T) και δεν υποστηρίζει την κωδικοποίηση MPEG-4, ούτε μετά την αναβάθμιση του λογισμικού (Firmware) της τηλεόρασης.
Υποστηριζόμενη ανάλυση εικόνας (SD, HD, Full HD)
 
H ανάλυση της εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί μέσω του ψηφιακού δέκτη στην τηλεόραση, αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό που απαιτεί την προσοχή μας. Με τον όρο ανάλυση αναφερόμαστε στον αριθμό των ξεχωριστών εικονοστοιχείων (pixels) τα οποία συνθέτουν την εικόνα. Αναπαρίσταται από σημειογραφία του τύπου "1366 x 768". Το πρώτο νούμερο "1366" αναφέρεται στον αριθμό των εικονοστοιχείων της τηλεόρασης κατά πλάτος ενώ το δεύτερο "768" καθ' ύψος. Η ανάλυση της εικόνας εξαρτάται από τον ψηφιακό δέκτη, την τηλεόρασή και το εκπεμπόμενο σήμα του τηλεοπτικού καναλιού.
 
Οι δέκτες που υποστηρίζουν σήμα ανάλυσης 720 x 576 χαρακτηρίζονται ως SD (Standard Defintion), ενώ όσοι υποστηρίζουν σήμα μεγαλύτερης ή ίσης ανάλυσης από 1920 x 1080 ονομάζονται Full HD (Full High Definiton). Τέλος οι ψηφιακοί δέκτες που υποστηρίζουν ανάλυση σήματος μεταξύ 720 x 576 και 1920 x 1080 συνθέτουν την HD (High Definiton) κατηγορία δεκτών.
 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αγοράζοντας έναν HD ή Full HD ψηφιακό δέκτη, δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την αγαπημένη μας εκπομπή στις αντίστοιχες αναλύσεις, διότι θα πρέπει να πληρούνται και οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
Εκπομπή τηλεοπτικού καναλιού μέσω σήματος αντίστοιχης ανάλυσης (HD ή Full HD). Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο μόνο το κανάλι "ERT HD" εκπέμπει μέσω HD επίγειου σήματος, ενώ τα υπόλοιπα κανάλια εκπέμπουν μέσω SD σήματος.
 
Υποστήριξη HD ή Full HD ανάλυσης από την τηλεόραση.
 Εάν ο ψηφιακός δέκτης δεν είναι υψηλής ανάλυσης (HD ή Full HD), τότε τα κανάλια υψηλής ανάλυσης (π.χ. ERT HD) δεν θα προβάλλονται από την τηλεόρασή (δεν θα έχουμε εικόνα)
 
Εάν ο ψηφιακός δέκτης είναι HD ή Full HD αλλά η τηλεόραση δεν είναι υψηλής ανάλυσης, τότε θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα κανάλια υψηλής ανάλυσης αλλά σε χαμηλότερη ποιότητα (downscale).